Groepslessen

Ook hebben we ook groepslessen die we geven. Hiervoor zullen we een motorcross baan afhuren zodat we de volledige baan ter beschikking hebben. Dan kan iedereen die hier aan mee wilt zich aanmelden en dan zullen we in verschillende groepen les gaan geven. Het varieert op welke baan we deze dagen zullen organiseren. Alle data en plekken van deze groepslessen zullen online bekend worden gemaakt via facebook en instagram. Via deze weg kunt u zich dan ook aanmelden voor de groepslessen.

Damesdag op MC de Bougie 2023